'Probeer kuikens zo snel mogelijk aan het vreten te krijgen'

16/04/2021 - 09:58

Nikolai Ongena van Degudap was deze week de spreekbuis van de Belgische pluimveesector in de aanpak van de de antibiotica reductie in Vlaanderen. Nikolai toonde aan dat je als gespecialiseerde bedrijfsdierenarts een cruciale rol kan spelen op een future proof pluimveebedrijf met een verantwoord medicatie gebruik. Als marktleider kan Degudap de juiste inzichten en ervaringen formuleren die ook tot in Nederland stof tot nadenken brachten.

„Probeer eendagskuikens zo snel mogelijk aan het vreten te krijgen na aankomst in de stal. De voeding is nodig voor de ontwikkeling van de darmwand en voor de ontwikkeling van een goede darmbarrière tegen bijvoorbeeld Coccidiose. Een goede darmbarrière voorkomt een bacteriële doorbraak naar de bloedbaan”, zegt pluimveedierenarts Nikolai Ongena van de Vlaamse pluimveepraktijk Degudap.

Pluimveehouders kunnen met de juiste maatregelen hun antibioticagebruik laten dalen, volgens hem. „Vermijd Coccidiose, een parasiet die een belangrijke trigger is voor de bacteriële darmontsteking”, zei de pluimveedierenarts deze week op een webinar voor pluimveehouders.

„De parasiet verspreidt zich zeer snel in de stallen. Het gevolg is dat je dan antibiotica moet gebruiken. Als je Coccidiose kunt vermijden, zal je op termijn veel minder antibiotica nodig hebben voor de secundaire problemen die ontstaan.” Preventie is volgens Ongena het belangrijkste. Door bijvoorbeeld eendagskuikens snel aan het vreten te krijgen.

Uitkomst in de stal

Ongena is ook enthousiast over vroege voeding en uitkomst van vleeskuikens in de stal. „Dit wil zeggen dat de laatste drie dagen van het broedproces op het pluimveebedrijf zelf plaatsvindt”, zegt Ongena. „De eieren komen op het bedrijf uit. Er is dus geen transport van eendagskuikens. Dat kan zorgen voor een reductie van de antibiotica van 62,76 procent. Uiteraard is dit geen garantie voor dergelijke reducties. Op jaarbasis zorgt dit voor een reductie van 47 kg (actieve stof) antibiotica voor 150.000 kuikenplaatsen.”

Op 42 dagen heeft een kuiken 6,5 liter water binnen. Volgens Ongena kan een goede drinkwaterkwaliteit het gebruik van antibiotica verminderen. „Het is belangrijk om je probleem te visualiseren. Naast een bacterieel onderzoek in ons laboratorium kunnen we op het bedrijf zelf met camera’s gaan kijken in drinkwaterleidingen. Er bestaan natuurlijk heel wat technieken om water te zuiveren en te ontsmetten zoals UV-behandeling, peroxide, chlooldioxide en probiotica.”