De Tempex kever, ook wel bekend als de Piepschuimkever

21/10/2020 - 08:53

Deze kever kan teruggevonden worden in vrijwel iedere stal, gedurende iedere periode van het jaar. Gezien de schade die dit beestje kan aanrichten aan  de stal en de dieren, is een grondige bestrijding cruciaal.

De kever, Alphitobius dieparinus, wordt aangetrokken tot warme en vochtige omgevingen, ook ammoniak trekt deze kevers aan. Ze voeden zich vaak met dode dieren of uitwerpselen. Hierdoor zijn pluimveestallen een ideale locatie voor de vermeerdering van de piepschuimkevers.

Hoe warmer het is, hoe sneller de levenscyclus van de piepschuimkever doorlopen kan worden, bij een omgevingstemperatuur van 25°C duurt de cyclus zo’n 45 dagen, maar dit kan sneller of trager naargelang de omgevingstemperatuur.

De eitjes (+-1,5mm) en de larven (+-15mm) zijn vooral in de mest terug te vinden. Om te verpoppen zoekt de piepschuimkever een rustige plek op, daarom zijn ze in het pop-stadium vaak terug te vinden in het isolatiemateriaal. De volwassen kever vinden we uiteindelijk weer terug in de mest en is zo’n 6 mm groot. Tijdens de leegstand trekken veel van de aanwezige kevers zich terug in het isolatiemateriaal, om bij het opwarmen van de stal in het begin van de volgende ronde weer tevoorschijn te komen.

De piepschuimkever beschadigt met deze levenscyclus de isolatie van de stal doordat de larven migreren tot in de isolatie om te verpoppen. Muizen eten heel graag deze poppen, en zullen bij hun zoektocht naar voedsel het isolatiemateriaal nog verder vernietigen. Dit kan leiden tot sterk verhoogde verwarmingskost.

Daarnaast kan dit insect ook veel ziekten met zich meedragen. Ze kunnen een reservoir zijn voor allerlei pathogenen zoals NCD, Salmonella, lintwormen en coccidiose! Ten slotte kunnen ze ook een negatief effect hebben op de technische parameters.

Ter preventie van de piepschuimkever is het belangrijk om het strooisel zo droog mogelijk te houden. Ook korstvorming van het strooisel moet absoluut vermeden worden. Door gladde of overhellende profielen te plaatsen op de muren, kan voorkomen worden dat de kevers omhoog migreren. Een isolatiemateriaal met hogere dichtheid maakt het tevens moeilijker voor de kevers om te zich er terug te trekken. Ten slotte dienen naden en kieren in het gebouw zoveel mogelijk vermeden te worden zodat de kevers zo weinig mogelijk plaatsen krijgen om zich te verschuilen.

De stal behandelen tegen de piepschuimkever is niet evident. In ieder geval worden behandeling best uitgevoerd vooraleer de kever de kans krijgt zich te gaan verschuilen in bijvoorbeeld de isolatie. Voor de bestrijding van de tempexkever in aanwezigheid van dieren bestaat er in België slechts één geregistreerd product, namelijk Elector. Dit product dient laag op de muren, ronde de voederpannen en in spleten aangebracht te worden, daar waar de concentratie van piepschuimkevers het hoogst is. Voor de behandeling in afwezigheid van dieren zijn meerdere producten mogelijk. Hierbij is het sterk aangewezen om regelmatig van actieve stof te wisselen teneinde resistentie bij de kevers te vermijden en steeds de registratie te bekijken om zeker te zijn dat het product mag gebruikt worden, en dat het efficiënt is tegen de piepschuimkever.

Voor meer informatie of een behandelplan specifiek voor uw stal kan u steeds uw dierenarts contacteren.

Auteur: Matthias Snijders