Onderzoek bij pluimveehouders

Onderzoek bij pluimveehouders

13/05/2020 - 09:23

Vul als veehouder de enquête in!

De firma SoundTalks is voor een groot intern project bevragingen (via interviews en online vragenlijsten) aan het doen om te kunnen identificeren wat de relevante problemen zijn die experts (veehouders, dierverzorgers, veeartsen,…) ervaren in het dagelijks management van vleesvarkens, biggen en vleeskuikens.

Volg onderstaande link om de enquête in te vullen.
https://www.survio.com/survey/d/soundtalks-ned-pluimvee

Onderzoek bij pluimveehouders