Bevraging door de UGent bij pluimveehouders in verband met Hittestress

22/06/2019 - 10:31

Bevraging door UGentBevraging door UGentBevraging door UGentBevraging door de UGent bij pluimveehouders in verband met Hittestress

Volgende week lopen de temperaturen op tot meer dan 30°C. Daarom organiseert de Faculteit Diergeneeskunde van UGent een korte bevraging, gericht aan pluimveehouders om een beeld te krijgen van de maatregelen die genomen worden ter bestrijding van hittestress bij pluimvee. Wij danken U reeds voor uw gegeven antwoorden.

U kan de vragen invullen door op onderstaande link te klikken of te kopiëren naar uw browser:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIC1vPD39lUMTnYCUa3R_k6sRSDbcs...

Recent werd aan de universiteit Gent de leerstoel Poultry Health Sciences opgericht. Deze leerstoel werd opgericht om de brug te vormen tussen academisch onderzoek, onderwijs en de pluimveepraktijk, en om de wereldwijde leidende rol van Vlaanderen in dit domein nog meer te versterken. De leerstoel is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, faculteit Diergeneeskunde, en de twee Vlaamse bedrijven Vetworks en Poulpharm, waarbij prof. dr. Gunther Antonissen leerstoelhouder is.

Prof. Dr. Gunther Antonissen, DVM, PhD
Chairholder of the Chair Poultry Health Sciences
FWO Postdoctoral fellow
MycoSafe-South coordinator
T +32 9 264 74 86

Department of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases & Department of Pharmacology, Toxicology and Biochemistry Ghent University, Faculty of Veterinary Medicine, Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke, Belgium